Thwaites

1947

1947

Black and white image of thwaites workmen 1947